Виробництво


Виробництво в компанії «Центр ідентифікації» розподіляється по таких напрямках

Дослідження та інтеграція

пошук та вивчення нових технологій, виявлення можливостей їх застосування в проектах ідентифікації

Керування проектами

організація та виконання конкретних проектів, в тому числі координація різних учасників, а також організація інформаційних зв’язків

Розробка

створення власного програмного забезпечення, як для електронних чіпів, так і для побудови технологічних процесів виконання проектів

Персоналізація

виконання графічної та електронної персоналізації носіїв ідентифікаційної інформації (смар-карток) на власних виробничих потужностях

Технології ідентифікації


 

identifyШироке запровадження у всі сфери життя технологій електронної ідентифікації є дуже складною, комплексною, але критично важливою задачею загальнодержавного рівня на даному етапі розвитку українського суспільства.

Відсутність масового поширення в державі надійних технологій електронної ідентифікації не дає можливості розвиватись системам електронного урядування, електронної демократії, електронного соціального захисту.
В умовах глибокої соціально-економічної кризи у державі надзвичайним викликом є кардинальне підвищення ефективності функціонування системи державного управління, інших суспільно значущих процесів (надання адміністративних, соціальних послуг тощо), перехід до їх кількісної оцінки та застосування чітких KPI.

Особливої важливості дана тематика набуває у зв’язку з конфліктом на Сході України, ростом рівня злочинності, необхідністю підвищення ефективності, впорядкування процесів управління державою, а також контролю.

Одним з надважливих трендів у цьому зв’язку є максимальна електронізація таких процесів, оскільки це дозволяє досягнути цілої низки якісних перетворень державних процесів: прозорість, керованість, низька собівартість, доступність, зручність, швидкість змін та адаптації, інтегрованість, захищеність і так далі.

На даний час світова індустрія інформаційних технологій пропонує широкий спектр рішень в галузі електронної ідентифікації. Це пластикові смарт-карти, токени, електронний цифровий підпис, bank-id, mobile-id, біометрія тощо. І кожна з цих технологій має безліч варіацій, забезпечують відповідність міжнародним ти українським стандартам (які часто не узгоджені між собою).

Отже, окрім, власне, постачання, адаптації рішень, надзвичайно важливою є робота експертів з вибору варіантів та комбінацій, які максимально відповідають конкретним задачам.

При цьому експертам, щоб підібрати найбільш оптимальне рішення, доводиться враховувати велику кількість вимог, серед яких можуть бути:

  • Високий рівень достовірності при ідентифікації, придатний для надання доступу до персональної інформації та виконання за його допомогою юридично значимих дій
  • Зручність використання носіїв та технологій
  • Доступність пристроїв роботи з носіями ідентифікаційної інформації
  • Вартість рішень (як на етапі створення, так і подальшої експлуатації)
  • Відповідність українським стандартам
  • Строки реалізації проекту

Захист інформації


 

В компанії "Центр ідентифікації" він поділяється на 2 напрямки:

  • Захист інформації у власній діяльності та на виробництві, а також при інформаційному обміні з партнерами
  • Реалізація рішень зі сфери захисту інформації в проектах, які виконуються для замовників

Одним з важливих аспектів в рішеннях, пов’язаних з електронною ідентифікацією, є використання засобів криптографічного захисту інформації, які відповідають вимогам українського правового поля.

З метою забезпечення реалізації таких вимог компанія "Центр ідентифікації" співпрацює з акредитованими центрами сертифікації ключів та розробниками криптографічних засобів.

При персоналізації смарт-карток компанією здійснюється генерація ключів електронного цифрового підпису, до яких в подальшому формуються посилені сертифікати акредитованим центром сертифікації ключів.

Таким чином, рішення компанії "Центр ідентифікації" відповідають вимогам української нормативно-правової бази в частині криптографічного захисту інформації.

Про компанію«Центр ідентифікації» – українська високотехнологічна компанія, яка спеціалізується на створенні технологій електронної ідентифікації, а також реалізації конкретних прикладних проектів державного і корпоративного рівнів в цій сфері.

Місія компанії – сприяти розвитку електронного суспільства шляхом масового впровадження сучасних технологій ідентифікації та захисту інформації.

В сферу професійних інтересів компанії входить широке коло напрямків, пов’язаних тематикою рішень для масової електронної ідентифікації фізичних осіб, розвитку систем електронного урядування, керування комплексними проектами у цій галузі, а також захисту інформації.

«Центр ідентифікації» – інтегратор в процесі створення комплексних рішень з використанням технологій електронної ідентифікації, а також при виконанні конкретних проектів (в тому числі забезпечення обміну інформацією, диспетчерські функції, контроль, синхронізація та моніторинг процесів).