«Центр ідентифікації» – українська компанія, яка спеціалізується на створенні технологій електронної ідентифікації, електронних сервісів та електронного урядування, комплексного захисту інформації, а також реалізації конкретних прикладних проектів державного і корпоративного рівнів в цих сферах

Місія компанії – сприяти розвитку електронного суспільства шляхом масового впровадження сучасних електронних сервісів, технологій ідентифікації та захисту інформації.

В сферу наших професійних інтересів входить широке коло напрямків, пов’язаних тематикою рішень для масової електронної ідентифікації фізичних осіб, розвитку систем електронного урядування, керування комплексними проектами у цій галузі, а також захисту інформації.

ІДЦ – інтегратор в процесі створення комплексних рішень з використанням технологій електронної ідентифікації, а також при виконанні конкретних проектів (в тому числі забезпечення обміну інформацією, диспетчерські функції, контроль, синхронізація та моніторинг процесів ).

 

Чому ми обрали саме цей напрямок і чому вважаємо електронну ідентифікацію дуже важливим фактором розвитку українського суспільства?

Широке запровадження у всі сфери життя технологій електронної ідентифікації є дуже складною, комплексною, але критично важливою задачею загальнодержавного рівня на даному етапі розвитку українського суспільства.

Відсутність масового поширення в державі надійних технологій електронної ідентифікації не дає можливості розвиватись системам електронного урядування, електронної демократії, електронного соціального захисту.

В умовах глибокої соціально-економічної кризи у державі надзвичайним викликом є кардинальне підвищення ефективності функціонування системи державного управління, інших суспільно значущих процесів (надання адміністративних, соціальних послуг тощо), перехід до їх кількісної оцінки та застосування чітких критеріїв ефективності.

Особливої важливості дана тематика набуває у зв’язку з конфліктом на Сході України, ростом рівня злочинності, необхідністю підвищення ефективності, впорядкування процесів управління державою, а також контролю.

Одним з надважливих трендів у цьому зв’язку є максимальна електронізація різних сфер управління країною, оцифрування та персоналізація державних та інформаційних послуг. Такий підхід дозволяє досягнути цілої низки якісних перетворень державних процесів: прозорість, керованість, низька собівартість, доступність, зручність, швидкість змін та адаптації, інтегрованість, захищеність і так далі.

 

Засоби електронної ідентіфикації

На даний час світова індустрія інформаційних технологій пропонує широкий спектр рішень в галузі електронної ідентифікації:

 • пластикові смарт-карти
 • токени
 • електронний цифровий підпис
 • bank-id
 • mobile-id
 • біометрія тощо.

І кожна з цих технологій має безліч варіацій, забезпечують відповідність міжнародним чи українським стандартам (які часто не узгоджені між собою).

Отже, окрім, власне, постачання, адаптації рішень, надзвичайно важливою є робота експертів з вибору варіантів та комбінацій, які максимально відповідають конкретним задачам.

При цьому експертам, щоб підібрати найбільш оптимальне рішення, доводиться враховувати велику кількість вимог, серед яких можуть бути (і, як правило, бувають):

 • високий рівень достовірності при ідентифікації, придатний для надання доступу до персональної інформації та виконання за його допомогою юридично значимих дій
 • зручність використання носіїв та технологій
 • доступність пристроїв роботи з носіями ідентифікаційної інформації
 • вартість рішень (як на етапі створення, так і подальшої експлуатації)
 • відповідність українським стандартам
 • строки реалізації проекту

Враховуючи взаємовиключний характер деяких критеріїв, питання вибору оптимальних варіантів рішень є дуже складною задачею, яка вимагає комплексного підходу до проектів такого класу.

І саме комплексність пропонованих рішень, їх виваженість по різним критеріям найкращим чином характеризує наш підхід до роботи з клієнтами.