Електронна ідентифікація та захисту інформації самі по собі мають сенс виключно в контексті їх застосування у прикладних сервісах і по своїй природі є забезпечуючими технологіями

Компанія «Центр ідентифікації» активно створює власні електронні сервіси, які надаються за моделями «бізнес-бізнес», «бізнес-громадяни», «держава-бізнес», «держава-громадяни».

Дві останні моделі відносяться до концепції електронного урядування.

На даний час тематика електронних сервісів та електронного урядування дуже активно розвивається в Україні, отже, ми бачимо значні перспективи для діяльності у цьому напрямку.