Розуміючи специфіку технологій ідентифікації, електронних сервісів та захисту інформації, а, головне, особливості їх застосування для вирішення основних бізнес-задач клієнтів, компанія «Центр ідентифікації» сповідує філософію комплексного підходу до виконання проектів

Компанія «Центр ідентифікації» вважає, що проста передача замовнику «локального» рішення, не вбудованого в його загальну бізнес та технологічну інфраструктуру є допустимим, але не найкращим варіантом, оскільки в такому випадку загальна ефективність віддачі від технологій буде недостатньою в порівнянні з комплексним підходом.

Отже, однією з основних форм співпраці з нашими клієнтами є створення комплексних рішень в галузі електронної ідентифікації «під ключ». Такий підхід включає в себе як визначення специфічних потреб і підготовку оптимального варіанту рішення, так і інтеграцію технологій електронної ідентифікації в існуючі інформаційні системи замовників.

Маючи в своєму складі досвідчених фахівців з управління комплексними проектами, ми маємо всі можливості виступати як організатор та координатор складних проектів за участю багатьох сторін: замовники (державні або комерційні установи), виробники карток та інших носіїв електронної ключової інформації, центри сертифікації ключів, банки тощо. При цьому технічна база підприємства дозволяє нам виступати не тільки формальним координатором, але й надавати платформу для інформаційної взаємодії різних учасників проекту між собою.

Наша іноваційність ґрунтується на постійних дослідженнях, пошуку та вивченні нових технологій, виявлення можливостей їх застосування їх в своїх проектах.

Ми в повному обсязі забезпечуємо наші технологічні процеси програмним забезпеченням власного виробництва або закупленого у сторонніх виробників.