Україна впровадить євростандарти електронного цифрового підпису


7 серпня 2014 в Мін'юсті були проведені громадські слухання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електронний цифровий підпис»

ecp3Будуть створені умови для взаємовизнання таких компонентів як електронна ідентифікація, електронний підпис, електронні документи та послуги.

Україна повинна в короткий термін максимально наблизити національне законодавство до європейського та світового, в тому числі і щодо послуг транскордонної сертифікації та створення умов для взаємосумісності електронного цифрового підпису.

Актуальними є наступні питання: аналіз нормативно-правової бази на відповідність ЄС, визначення переліку стандартів, прийняття  нової  редакції Закону про електронний  цифровий  підпис, забезпечення технічної сумісності з міжнародними стандартами, розвиток державних електронних і транскордонних сервісів на основі надійної ідентифікації та сертифікації користувачів, створення довіри і технічної сумісності транскордонних схем. 

У квітні 2014 було прийнято резолюцію про регулювання пропозицій Європейського парламенту та Ради Європи з електронної ідентифікації на внутрішньому ринку, якій передбачені заходи щодо створення єдиного цифрового ринку до 2015 року. Мова йде про створення умов для взаємовизнання таких компонентів як електронна ідентифікація, електронний підпис, електронні документи та послуги, а також вживання заходів щодо забезпечення взаємосумісності послуг електронного уряду на території ЄС.

На сьогодні національні схеми електронної ідентифікації не визнають на території ЄС.

Разом з тим, в суспільстві спостерігається низька правова обізнаність, високий рівень недовіри не тільки до електронного цифрового підпису, а й взагалі до електронного документа.

Джерело: Perspectiva Commodity